Zielone Gry

Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę to projekt edukacyjno-ekologiczny. Ale edukacja odbywa się w nim w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz internetowej. W ten sposób chcemy zwiększyć wiedzę młodych ludzi (od gimnazjalistów po studentów) na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Inspirujemy się ideą serious games, czyli gier, które nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę lub pozwalają nabywać umiejętności.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie publiczne, szkolne i pedagogiczne biblioteki  oraz organizacje pozarządowe z całej Polski. Oferujemy bezpłatne komplety gier wraz ze scenariuszami, materiały promocyjne oraz odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu Twoja placówka lub organizacja poszerzy swoją ofertę o nowoczesne, interaktywne formy angażowania młodych ludzi, a my zyskamy nowych partnerów działających w obszarze edukacji ekologicznej. Wspólnie możemy kształtować proekologiczne postawy młodego pokolenia!

 

W projekcie przewidzieliśmy przygotowanie i wdrożenie trzech gier planszowych o tematyce ekologicznej  i jednej gry internetowej o zmianach klimatu. Na finał zaplanowaliśmy natomiast ogólnopolski Festiwal Gier Ekologicznych.

 

Regulamin projektu dostępny tutaj

 


 

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Ekorozwoju  w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG.