Zielone Gry

PROJEKT ZAKOŃCZONY 31/12/2016

Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę to projekt edukacyjno-ekologiczny. Ale edukacja odbywała się w nim w bardzo atrakcyjny sposób: za pomocą gier planszowych oraz internetowej. W ten sposób zwiększyliśmy wiedzę młodych ludzi (od gimnazjalistów po studentów) na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Inspirujemy się ideą serious games, czyli gier, które nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji, przekazują wiedzę lub pozwalają nabywać umiejętności.

 

Zaprosiliśmy do udziału w projekcie publiczne, szkolne i pedagogiczne biblioteki  oraz organizacje pozarządowe z całej Polski. Uczestnicy otrzymali komplety gier wraz ze scenariuszami, materiały promocyjne oraz odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu organizacje poszerzyły swoją ofertę o nowoczesne, interaktywne formy angażowania młodych ludzi, a my zyskaliśmy nowych partnerów działających w obszarze edukacji ekologicznej. Wspólnie kształtujemy proekologiczne postawy młodego pokolenia!

 

W projekcie zostały przygotowane trzy gry planszowych o tematyce ekologicznej  i jedna gra internetowa o zmianach klimatu. W finale odbył się ogólnopolski Festiwal Gier Ekologicznych.

 

Regulamin projektu dostępny tutaj

 


 

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Ekorozwoju  w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, finansowanego z Funduszy EOG.