Ogólnopolski Festiwal Gier dla Zrównoważonego Rozwoju

4 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbył się Ogólnopolski Festiwal Gier dla Zrównoważonego Rozwoju – Zielone Gry.

Było to największe w Polsce wydarzenie poświęcone wykorzystywaniu gier związanych ze zrównoważonym rozwojem w edukacji formalnej i nieformalnej. Festiwal zgromadził przedstawicieli organizacji non-profit, biznesu, administracji, nauki oraz mediów. W festiwalu wzięło udział ponad 100 uczestników i uczestniczek.

W ramach festiwalu zaprezentowane zostały sprawdzone gry, które można wykorzystać podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów i lekcji. Wydarzenie było okazją, by spotkać się z wybitnymi ekspertami, autorami gier oraz trenerami, którzy podzielili się swoim doświadczeniem. Forma festiwalu pozwalała na aktywny udział w dziesiątkach fascynujących rozgrywek, wśród nich:

Energy Transition Game (CRS)
Gra z Klimatem (CRS)
Władcy Doliny (CRS)
Ropa z Catanu (Worldwatch Institute, Catan GmbH)
SmileUrbo (SmileMundo)
Studnia w Sudanie Południowym (PAH)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  oraz filmu z wydarzenia:

Festiwal był zwieńczeniem dwuletniej pracy nad wykorzystaniem potencjału poważnych gier (ang. serious games) w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W ramach zrealizowanego projektu Zielone Gry – biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę przeprowadzone zostały warsztaty dla niemal 10 000 uczniów i studentów, a biblioteki i organizacje pozarządowe w całej Polsce zostały wyposażone w stworzone w ramach projektu gry planszowe i komputerowe. Rosnąca popularność poważnych gier i szeroki wachlarz zastosowań potwierdzają, że drzemie w nich ogromny potencjał, który warto upowszechniać na szeroką skalę.

Prelegenci:

 • dr Piotr Magnuszewski
 • Łukasz Jarząbek
 • Katarzyna Morawska
 • Anna Tomik
 • Magdalena Liszka
 • Łukasz Bartosik
 • Jagoda Gandziarowska-Ziołecka
 • Krzysztof Grynienko
 • Wioleta Hutniczak
 • Michał Pająk
 • Małgorzata Dąbrowska
 • Damian Dec
 • Magdalena Balicka
 • Teodor Sobczak
 • Paweł Antoniewicz
 • Ewa Cebula
 • Michalina Kułakowska
 • Monika Onyszkiewicz
 • Agnieszka Koszowska
 • Elżbieta Dydak
 • dr Anna Koch
 • Sławomir Wiechowski

GŁÓWNY ORGANIZATOR

PATRONAT

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją EkoRozwoju.

Projekt realizowany w ramach programu PL02 Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.