Testy naszych gier

W czwartek (18 lutego) we wrocławskim EkoCentrum odbyło się spotkanie partnerów projektu z młodzieżą. Nasze gry przeszły pierwszy zewnętrzny test. Dziękujemy: Agnieszce, Anecie, Marcie, Monice, Natalii, Paulinie, Erykowi, Karolowi, Olgierdowi, Robertowi oraz Mateuszowi. Dzięki Wam nasze gry będą lepsze.