Zakończenie projektu

Celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy wśród młodych ludzi na temat różnorodności biologicznej, wartości ekonomicznej ekosystemów i zmiany klimatu.

Opracowaliśmy:
3 gry planszowe koncentrujące się na kształtowaniu postaw proekologicznych
1 grę online mającą na celu zwiększenie świadomości zmian klimatu

Warsztaty dla edukatorów odbyły się w 7 największych miastach w Polsce

Ponad 10 000 młodych osób wzięło udział w warsztatach z Zielonymi Grami.
W końcowej fazie projektu odbył się ogólnopolski festiwal „Festiwal gier dla zrównowazonego rozwoju„.
Wydaliśmy również książkę „Gry dla zrównoważonego Rozwoju„, która zgromadziła artykuły znanych twórców gier, takich jak Ian Bogost, Pablo Suarez czy Andrew David Thaler.

Projekt był realizowany na przestrzeni lat 2014-2016.