Awqua Water

Zadaniem gracza jest zbadanie poziomu zanieczyszczenia wody. Podczas takiego badania, gracz będzie mógł poznać zależności między stanem ekologicznym jeziora a koncentracją fosforu i azotu w wodzie, a także efektem jaki duża koncentracja składników odżywczych ma na niezdrowy wzrost alg. Dzięki grze można poznać problemy takie jak: spływ nawozów do zbiorników wodnych, wadliwe systemy odprowadzania szamba, zanieczyszczenie odchodami zwierzęcymi, erozja ziemi wywołana zmianami linii wybrzeża oraz rozkład alg w wodzie, które zużywają tlen uwalniając żelazo i wodór do środowiska.

strona gry