Catchment Detox

Catchment Detox to gra online, w której gracze muszą sami dojść do tego jak z sukcesem zarządzać ujęciami wodnymi rozwijając zrównoważoną i  prosperującą gospodarkę. Gracze decydują, które z działań muszą zostać podjęte – czy to sadzenie nowych upraw,  sadzenie/ścinanie drzew, budowanie nowych fabryk czy też zakładanie nowych rezerwatów i parków narodowych – biorąc przy tym pod uwagę problemy środowiskowe.

Gra potrafi być prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich użytkowników. Dlatego też, po grze można skorzystać z internetowej tablicy wyników, dzięki której gracze porównują wzajemnie swoje rezultaty.

strona gry