Chłopska Szkoła Biznesu

Symulacyjna gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury jako narzędzie edukacyjne służące do pracy z grupą od 12 do 30 osób w wieku od 12 roku życia. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej inspirowaną historią (działalność produkcyjna i handlowa ośrodka andrychowskiego w XVIII wieku).
Rozgrywkę można przeprowadzić w ciągu 45 minut. W grze może uczestniczyć od 12 do 30 osób od 12 roku życia. Celem graczy jest zebranie jak największego majątku liczonego w Złotych Górskich (waluta gry). Gracze wcielają się w role andrychowskich rzemieślników: kowali, piekarzy i tkaczy.
CSB to gra czasu rzeczywistego, w ciągu całej rozgrywki gracze równocześnie podejmują swoje akcje: produkują, handlują między sobą i prowadzą wyprawy handlowe. Rozgrywka opiera się na interakcjach i decyzjach uczestników grających samodzielnie lub w dwuosobowych spółkach handlowych. Doświadczenia wyniesione z rozgrywki mogą posłużyć za punkt wyjścia do omówienia i wyjaśnienia zjawisk występujących w realnej gospodarce, jej wpływu na lokalne społeczności i ich zrównoważony rozwój.