Climate and Gender Game

Climate and Gender Game wspiera nauczanie i otwarty dialog na temat różnych problemów, którym muszą stawić czoła kobiety oraz mężczyźni w obliczu zmienności klimatu, opierając się na przykładach powodzi i suszy.

strona gry