Energy Transition Game

Interaktywna symulacja Energy Transition Game pomaga zrozumieć wyzwania związane z przejściem z paliw kopalnych na energię pochodząca ze źródeł odnawialnych. Gracze wcielają się w role producentów energii, start-upów opracowujących nowe technologie, dystrybutorów energii, rządu i organizacji pozarządowych (społecznej i ekologicznej). Wszystkie interakcje w grze tworzą kompleksowy system powiązań i zależności, który odwzorowuje najistotniejsze zagadnienia przemian w prawdziwym świecie.
Dzięki otwartości świata gry, uczestnicy mogą pracować nad wieloma rozwiązaniami oraz zrozumieć jak odmienne cele różnych grup uczestniczących w procesie transformacji mogą wpływać na przyśpieszenie procesu zmian lub jego spowolnienie.
Energy Transition Game nie jest skierowana tylko i wyłącznie do ludzi zainteresowanych transformacją w sektorze energetycznym. Może okazać się przydatna w każdym środowisku, w którym zaistnieją uniwersalne problemy związane z przemianami ogólnosystemowymi.

strona gry