Evacuation Board Game

Evacuation Board Game przedstawia uproszczony model zarządzania ruchem podczas ewakuacji. Jeśli wszyscy wyruszą w tym samym czasie, drogi szybko staną się zakorkowane, a w rezultacie niewielu osobom uda się uciec. Burmistrzowie oraz zarządcy ruchu muszą ewakuować jak największą liczbę osób z terenu zagrożenia. 

strona gry