FloodSim

Dostępna online symulacja polityczna, która pomaga podnieść świadomość społeczną na temat polityki przeciwpowodziowej. Dostarcza również informacji zwrotnych ubezpieczycielom i politykom na temat postaw społecznych wobec różnych opcji działań przeciwpowodziowych. FloodSim daje graczowi całkowitą kontrolę nad polityką przeciwpowodziową w Wielkiej Brytanii na okres trzech lat. Gracze decydują, ile pieniędzy wydają na działania przeciwpowodziowe, gdzie budują domy oraz jak informują społeczeństwo o ryzyku. Ale tak jak w prawdziwym życiu, pieniądze są ograniczone. Gracz musi ważyć ryzyko powodziowe w różnych regionach w stosunku do potencjalnego wpływu powodzi na lokalną gospodarkę i społeczeństwo. Gracze mogą uświadomić sobie złożoność tej kwestii oraz problemów, z jakimi muszą sobie radzić politycy. FloodSim to strategia turowa polegająca na interfejsie „przeciągnij i upuść”. Gra jest podzielona na trzy części.

strona gry