Forset@Risk

Forest@Risk stawia przed graczami problemy, które dotykają społeczeństw żyjących z lasów. Na dodatek, wioska oraz las często są zagrożone katastrofami ekologicznymi. Gracze uczą się jak wprowadzić zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz jak kluczowe dla osiągnięcia celu są wewnętrzne porozumienia i zaufanie.  

strona gry