Fort McMoney

Fort McMoney to połączenie filmu dokumentalnego z grą komputerową. Gracze, odwiedzając różne miejsca i rozmawiając z mieszkańcami, mogą zwiedzać prawdziwe miasto, Fort McMurray, w celu zdobycia wiedzy na temat jego historii, ekonomii i społeczności. Dzięki udziałowi w referendach i badaniach mogą wpływać na przyszłość miasta. Ich decyzje mogą mieć wpływ na odpowiedzialne gospodarowanie największymi na świecie złożami piasków bitumicznych.

strona gry