Gender Walk

Gender Walk zostało zaprojektowane, aby badać stosunki między płciami w społeczeństwie. To idealne narzędzie przedstawiające w jaki sposób działania dostosowawcze mogą skutecznie wpłynąć na dynamikę płci.