Global Calculator

Global Calculator to kompleksowy i przyjazny dla użytkownika internetowy model światowej energii oraz systemów zarządzania ziemią i żywnością. Pozwala zapoznać się z opcjami redukcji globalnych emisji dwutlenku węgla do roku 2050. Opierając się ściśle na naukowych badaniach, testuje różne scenariusze, pozwalając wypróbowywać różne ścieżki do 2050 roku i przedstawiając tematy związane z klimatem.

strona gry