NationStates

NationStates jest symulacją zarządzenia narodem, w której gracz, korzystając z przeglądarki internetowej, tworzy własny naród i narzuca mu pewne zasady wypełniając kwestionariusz. W kwestionariuszu znajdują się pytania dotyczące poglądów gracza na tematy związane z ekonomią, prawami człowieka i polityką. Dwa razy dziennie, gracz jest stawiany przed kolejnym pytaniem dotyczącym automatycznie wygenerowanego problemu. Gracz może wybrać jedną z przedstawionych odpowiedzi albo zlekceważyć problem. Każda decyzja ma swoje konsekwencje, nawet jeśli nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

strona gry