Ollie’s Club

Ollie’s Club to edukacyjna strona internetowa stworzona przez Word Design Interactive oraz Sustain Ability International, której celem jest edukowanie dzieci w zakresie zrównoważonego rozwoju, recyklingu oraz oszczędzania energii.

Oprócz treści multimedialnych na stronie znajdują się również gry:

 

  • Super Hero Sorting Game — gra uczy dzieci jak prawidłowo sortować odpady
  • Energy Saving Game — quiz sprawdzający wiedzę na temat oszczędzania energii w gospodarstwie domowym
  • Word Scramble Game — układanka słowna wykorzystująca terminy związane z odnawialnymi źródłami energii
  • BlockDrop — gra w stylu Tetris

strona gry