Paying for Predictions

Paying for Predictions skupia się wokół przygotowań w stanie zagrożenia powodziowego oraz wokół ciągle zmieniającego się poziomu zagrożenia. Gracze decydują, czy chcą inwestować w przygotowania na wypadek katastrofy, podczas gdy cały czas widmo zagrożenia wisi im nad głowami. Rozgrywka symuluje proces indywidualnego oraz zbiorczego podejmowania decyzji.

strona gry