Phone Story

Phone Story jest ironiczną opowieścią, krytykującą łańcuch dostaw producentów elektronicznych gadżetów. Phone Story składa sie z czterech mini gier, z któryh każda reprezentuje jeden z ogniw łańcucha dostaw: wydobycie koltanu w Kongo, podwykonawcy w Chinach, elektroniczne śmieci w Pakistanie i konsumpcjonizm w rozwiniętych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych.

Gra specjalnie została udostępniona na urządzeniach mobilnych jako przypomnienie, że duża część odbiorców  gry sama uczestniczy w tym procesie i przyczynia się do powiększania nierówności. Wszystkie wpływy z gry są przeznaczone na organizacje non-profit walczące o prawa pracowników.

strona gry