Remiks Energetyczny

Podczas gry dyskusyjnej Remiks energetyczny zadaniem kilkuosobowych zespołów jest wybranie optymalnego miksu energetycznego dla Polski na najbliższe 15–20 lat. Optymalnego, czyli najlepszego pod kątem bezpieczeństwa energetycznego (wpływu na środowisko i zdrowie, ceny energii oraz społeczeństwo, bezpieczeństwo i stabilność dostaw) i efektywności energetycznej. Nie ma idealnego wyboru – każdy ma swoje wady i zalety. Każdy wymaga także podjęcia inwestycji.

strona gry