Stop Disasters!

Stop Disasters! pozwala graczom na poznanie 5  naturalnych katastrof (pożarów, trzęsień ziemi, powodzi, tsunami i huraganów) poprzez zrozumienie ryzyka i stosowanie właściwych efektownych metod prewencji i zmniejszenia zagrożenia.  Rolą gracza jest oszacowanie ryzyka katastrof przy równoczesnym zminimalizowaniu strat spowodowanych naturalnymi katastrofami.

Gra nie pozostawia graczy samych sobie z problemem. W trakcie rozgrywki dostają oni wskazówki dotyczące stawianych przed graczami trudnościami. Ale uwaga! Niektóre z nich mogą pogorszyć sytuację! To gracz musi oddzielić przydatne informacje, od tych całkiem nieprawdziwych.

strona gry