Stop Disasters

Stop Disasters to gra stworzona dla Międzynarodowej Strategii Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania Skutków Katastrof. Jej celem jest poszerzanie wiedzy na temat niebezpieczeństw, które niosą ze sobą katastrofy naturalne oraz sposobów minimalizowania potencjalnych zniszczeń. W każdym ze scenariuszy gracz musi przygotować miejscową ludność na zbliżające się niebezpieczeństwo, tworząc różnego rodzaju środki ochrony oraz zmieniając sposób użytkowania terenu w taki sposób, by okolica stała się mniej podatna na zniszczenia.

strona gry