The DUBES Game

The DUBES game jest grą opartą na procesie podejmowania decyzji, której celem jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.