What if? (A co jeśli?)

What if? (A co jeśli?) jest interaktywną grą, stworzoną jako część projektu mającego na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat sytuacji kryzysowych.