Materiały edukacyjne

 Tragedia dóbr wspólnych.
Niedobór zasobów.
Czy ropy wystarczy jeszcze na długo?
Czy kurczące się surowce energetyczne to problem?
Zanieczyszczenia związane z wydobyciem ropy.
Czy skażenia przy wydobywaniu ropy będą nadal problemem?
Co to jest klimat?
Czy grozi nam niebezpieczne podniesienie się poziomu mórz?
Czy klimat rzeczywiście się ociepla?
Zmiany klimatu
Jaki wpływ na zmiany klimatu ma człowiek?
Czy globalna temperatura podnosi się przez aktywność Słońca?
Czy ocieplanie się klimatu jest korzystne?
Gra z Klimatem 2,0 a rzeczywiste zmiany na Ziemi
Czy budowa wałów przeciwpowodziowych jest korzystna?
Co to jest „bioróżnorodność”?