Zaproszenie na konferencję prasową

Centrum Rozwiązań Systemowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa InformacyjnegoFundacja EkoRozwoju zapraszają na spotkanie informacyjne – otwierające realizację projektu Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę, angażującego biblioteki i organizacje pozarządowe w poszerzanie wiedzy nt. bioróżnorodności i zmian klimatu za pomocą gier symulacyjnych – planszowych i komputerowych.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek (26 marca)EkoCentrum, przy ul. św. Wincentego 25 A, C we Wrocławiu o godz. 11.00.