Zielone Gry inspirują do rozmowy

Rozgrywki Zielonych Gier to świetna zabawa. Ale też okazja do rozmowy i refleksji o odpowiedzialnym korzystaniu
z zasobów naturalnych. Zachęcamy do poszerzenia rozgrywek o ten element!
Dla ułatwienia będziemy się tu z Tobą dzielić ciekawymi, inspirującymi, a czasem zaskakującymi informacjami na temat zrównoważonego rozwoju. Korzystaj śmiało.