3rd World Farmer

3rd World Farmer (Rolnik kraju Trzeciego Świata) to gra, która symuluje mechanizmy przyczyniające się do ubogiego życia mieszkańców krajów Trzeciego Świata. Zadaniem gracza jest prowadzenie afrykańskiego gospodarstwa oraz stawienie czoła sytuacjom związanym z konfliktami i niedostatkiem. Każda decyzja ma wpływ nie tylko na sytuację farmy, ale także rodziny, która na niej żyje, ponieważ może ona cierpieć biedę lub nawet umrzeć z głodu.

strona gry