Gra o Budżet

Gra o Budżet została zainspirowana amerykańską Budget Games (Innovation Games), która od 2011 roku pomaga mieszkańcom i władzom San Jose w prowadzeniu dyskusji na temat budżetu miasta. W przygotowanie polskiej wersji gry zaangażowany był prof. Alan Tomkins, dyrektor Public Policy Center działającego przy University of Nebraska oraz doświadczeni na tym polu partnerzy: Citizens Foundation z Islandii oraz Związek Miast Polskich.

Gra toczy się równolegle przy 8-10 stołach – przy każdym pracuje 10 osób.  Grupy mają jednomyślnie podjąć decyzje na temat wyboru miejskich inwestycji lub usług społecznych. Każdy uczestnik dysponuje pewną kwotą (wyrażoną w specjalnej walucie opracowanej na użytek gry), ale niewystarczająco dużą, by samodzielnie sfinansować preferowane projekty.

strona gry