Landopoly

Landopoly skupia się na środowiskowym i społecznym wpływie na ekonomię. Gra zmusza graczy do wzajemnej kooperacji i wspólnego podejmowania ważnych dla regionu decyzji.

W symulacji gracze podejmują decyzje dotyczące polityki regionalnej biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

strona gry