Story Go Round

Głównym celem gry jest nauczenie lokalnych społeczności kreatywności w radzeniu sobie z katastrofami z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów. Story Go Round poprzez tworzenie historii uczy zarządzania kryzysowego oraz procesu podejmowania decyzji.

strona gry